Bedrijfstaxatie

Er zijn verschillende redenen voor het taxeren van bedrijfsmatig vastgoed. Een goed onderbouwde en onafhankelijke taxatie is dan onmisbaar.

Van Groeningen Taxaties O.Z. verzorgt taxatierapporten ten bate van financiering, aankoop, verkoop, fiscale doeleinden en/of bepaling markthuur.
Bij de uiteindelijke waardebepaling spelen factoren mee als het prijsniveau van vergelijkbare bedrijfspanden in de nabijheid, bestemmingsplannen, milieu eisen en eventuele toekomstige ontwikkelingen die van invloed kunnen zijn op de locatie.
Al deze informatie wordt nauwkeurig vastgelegd en verwerkt in een taxatierapport.

Van Groeningen Taxaties O.Z.
Krommekamp 145. 3848 DR. Harderwijk.
06-46112162 / 0341-460744