Wanneer is er een taxatierapport nodig?

Het doel van een taxatierapport is om de opdrachtgever of

Gebruiker meer inzicht en zekerheid te geven in de waarde van de woning. Het kan nodig zijn om de woning te laten taxeren in de volgende gevallen:

 • Hypothecaire financiering bij aankoop van een woning
 • Hypothecaire financiering bij andere geldverstrekker (oversluiten)
 • Overbruggingsfinanciering bij aankoop andere woning
 • Aantonen overwaarde woning om in aanmerking te komen voor een lager rentetarief
 • Verhoging hypothecaire financiering voor verbouwing
 • Boedelscheiding bij echtscheiding
 • Ontslag hoofdelijke aansprakelijkheid
 • Inbreng van de woning van privé naar zakelijk of andersom
 • Inbreng woning bij huwelijk

Hoe wordt de waarde bepaald?

De taxateur doet kadastrale recherche en bestudeerd het eigendomsbewijs. Dan een opname ter plaatse met een interne-en externe inspectie. Een groot aantal zaken worden door de taxateur vastgelegd en vergeleken met andere reeds verkochte woningen. De taxateur houdt hierbij rekening met een groot scala aan wegingsfactoren zoals:

De ligging van de woning, omgeving en voorzieningen, inhoud en gebruiksoppervlakte wonen, perceelgrootte en vorm van het perceel, kwaliteit en conditie van interne afwerking, algehele onderhoudssituatie, kwaliteit van de gebruikte bouwmaterialen, de aanwezige installaties, mate van isolatie, kwaliteit van de architectuur en karakter van de woning, aanwezigheid van erfdienstbaarheden, bodemverontreiniging of asbesthoudende materialen. Daarnaast kijkt de taxateur of er nog andere van invloed zijnde lasten of beperkingen op de woning op het perceel rusten.

Deze wegingsfactoren worden vervolgens, voor zover mogelijk, vergeleken met andere reeds verkochte woningen. Vervolgens houdt de taxateur rekening met de marktontwikkelingen in het algemeen en mogelijk de specifieke marktontwikkeling voor bepaald type woning of woonwijk en bepaald vervolgens de waarde. Als onderbouwing vermeldt de taxateur in het taxatierapport minimaal drie verkochte woningen als referentie en geeft in het kort aan de overeenkomsten en verschillen

Wanneer een gevalideerd taxatierapport?

Een gevalideerd taxatierapport is een rapport dat gevalideerd is door het NWWI (Nederlands Woning Waarde Instituut) of één van de drie andere validatie-instituten. Het taxatierapport wordt opgesteld door een gecertificeerde taxateur. Een onafhankelijk instituut (validatie-instituut) controleert of het taxatierapport voldoet aan alle regels en eisen. De validatie is om de geldverstrekker zekerheid te geven dat de waarde goed is onderbouwd.

Gecertificeerde validatie-instituten onder toezicht van het Nederlands Register voor Taxateurs (NRVT) zijn:

 • NWWI;
 • TaxateursUnie;
 • I-Validatie;
 • Taxatie Validatie Instituut

Van Groeningen Taxaties O.Z.
Krommekamp 145. 3848 DR. Harderwijk.
06-46112162 / 0341-460744